Ceník výkonů nehrazených zdravotní pojišťovnou

platný od 1.5.2024
Výpis ze zdravotní dokumentace do 10 dnů:400,-
Výpis ze zdravotní dokumentace na počkání:700,-
Potvrzení o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel:400,-
 – nutné mít vyplněné prohlášení Ministerstvo dopravy ČR – Potvrzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel (mdcr.cz)
Vyšetření k potvrzení profesního průkazu (např. svářečského):400,-
Potvrzení o zdravotním stavu ke studiu:bezplatně
Posouzení o zdravotní způsobilosti k zájmové sportovní činnosti:bezplatně
Prohlídka pro zaměstnavatele (nesmluvní):800,-
Vyšetření pro dobrovolné hasiče:bezplatně
Zpráva o zdravotním stavu pro různé účely ( Policie, úřad práce, soudy, atp.), dle náročnosti:200 – 400,-
Prohlídka na vlastní žádost (z různých důvodů):500,-
Předoperační vyšetření k zákrokům nehrazeným zdravotní pojišťovnou:700,-
Vyplnění formuláře pro umístění do soc. zařízení (DD, DPS, atd.):300,-
Jiný administrativní výkon (á15 min):250,-
Vyplnění tiskopisu úrazového pojištění (bolestné, bodové ohodnocení):500 – 1000,-
Vyplnění tiskopisu pro komerční pojišťovnu (dle rozsahu):500 – 1000,-
Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke zbrojnímu průkazu:800,-
 – nutné mít vyplněné prohlášení Zbrojní průkaz – prohlášení o způsobilosti
Kopírování ve větším rozsahu (>3 stránky): 5,- za 1 stranu A4