Vyšetření na řidičský průkaz

Na prohlídku si s sebou vezměte:

– brýle, pokud s nimi řídíte

– průkaz totožnosti

– v případě, že se léčíte u odborných lékařů (např. kardiolog, neurolog, diabetolog, psychiatr, apod.), přineste aktuální lékařskou zprávu

Před prohlídkou je nutné vyplnit dotazník Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti, který si můžete v klidu vyplnit doma a přinést s sebou k prohlídce. 

 

Pracovně-lékařská prohlídka

Nebude nikdy provedena bez aktuálního VÝPISU z Vaší zdravotnické dokumentace od praktického lékaře

– nezbytná je žádost zaměstnavatele, kde je uvedena jednoznačná charakteristika pracovní pozice

ŘIDIČI Z POVOLÁNÍ musí doložit PLATNÉ PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ – do 50 let věku je platnost neomezená.  Od 50 let je platnost 5 let