Spolupracujeme s:

Odborné ambulance v Rychnově n.Kn.
Další odborné ambulance na rychnovsku a v okolí
Zobrazovací vyšetření
Odborné ambulance v Ústí nad Orlicí
Nemocnice