Preventivní prohlídky

– na preventivní prohlídku máte nárok ze zdravotního pojištění každé 2 roky (resp. po uplynutí 23 měsíců). Vhodné je absolvovat ji, i když nemáte žádné potíže.

– základem preventivní prohlídky je komplexní fyzikální vyšetření pacienta, vč. hmotnosti, orientačního vyšetření zraku a sluchu.

– dále doplnění anamnézy o novinky od poslední preventivní prohlídky, v rodinné anamnéze se soustřeďujeme na kardiovaskulární choroby, nádorová onemocnění, poruchy metabolismu tuků, hypertenzi, diabetes mellitus. U žen se vždy ptáme na frekvenci gynekologických prohlídek.

– součástí anamnézy by měla být informace o očkování, zejména o očkování proti tetanu, v případě potřeby pak zajištění přeočkování. Očkování proti tetanu by u dospělého člověka mělo probíhat pravidelně á 15 let do 60 let věku a poté á 10 let.

 • laboratorní vyšetření
  • stanovení lačné glykémie v 18 letech, od 40 let každé 2 roky
  • stanovení cholesterolu v 18 letech, 30, 40, 50, 60 letech
  • chemické vyšetření moči každé 2 roky
  • vyšetření ledvinných parametrů je doporučeno od padesáti let věku á 4 roky u pacientů s diabetem, hypertenzí nebo s kardiovaskulárními onemocněními.
 • EKG – ve 40 letech a dále každé 4 roky
 • u pacientů ve věkovém rozmezí od 45 let do 61 let je doporučeno preventivní oční vyšetření (ve čtyřletých intervalech).
 • screening nádorů prsu – mammografie od 45 let každé 2 roky
 • screening nádorů tlustého střeva a konečníku – test na okultní krvácení do stolice od 50 do 55 let každý rok, od 55 let každé 2 roky, anebo je tento test možno nahradit screeningovou koloskopií
 • screening karcinomu prostaty – muži od 50 do 69 let –  laboratorní rozbor krve (PSA)
 • screening časného záchytu karcinomu plic prostřednictvím nízkodávkových CT na akreditovaných pracovištích. Vyšetřit se mohou nechat kuřáci (současní či bývalí), jejichž kuřácká minulost je alespoň 20 cigaret denně po dobu 20 let a jsou ve věku 55–74 let.