Pravidla ordinace

– v zájmu zkrácení pobytu v čekárně se snažíme o objednávání většiny návštěv ordinace.  Výjimkou jsou akutní potíže, pro něž jsou vyhrazeny první dvě hodiny v každém ordinačním dni

– přestože jste objednaní, mějte strpení, pokud dojde k prodlevě, ta vzniká buď příchodem většího počtu akutních pacientů, nebo komplikovaností některých případů

– v čekárně používáme elektronickou evidenci příchozích pacientů  – po vstupu do čekárny zvolte na displeji vedle dveří důvod Vaší návštěvy a potom vložte do otvoru kartičku pojišťovny (případně občanský nebo řidičský průkaz) – po rozsvícení zeleného světla se můžete posadit. Personál ordinace v tu chvíli ví o Vás a důvodu Vaší návštěvy

– noste s sebou přehledný seznam všech užívaných léků, dia průkazy (pokud jste diabetik),  kartičky na warfarin (pokud užíváte), aktuální zprávy od jiných lékařů

– pacienty s akutním respiračním onemocněním prosíme o používání ústenek nebo respirátorů

– před vstupem do ordinace, prosíme, vypněte vyzvánění na svých mobilních telefonech

– při jakékoliv změně pojišťovny, jména, adresy bydliště, čísla telefonu, mailu, zaměstnavatele, hlaste tyto změny co nejdříve

– v čekárně ani v ordinaci netelefonujte. Berte, prosím, ohled na ostatní přítomné

– nepožadujeme písemný souhlas s žádným výkonem prováděným v ordinaci s výjimkou případů, které stanoví zákon (například souhlas s odběrem krve na testování HIV). Z tohoto důvodu je důležité, abyste vyjádřili svůj nesouhlas ústně, pokud s výkonem nesouhlasíte

– je zakázáno pořizovat fotografie, video či audio záznamy v ordinaci bez předchozího písemného souhlasu